Nøie vil være CO2-negativ og 100 procent cirkulær

18. september, 2020

Nøie har en vidtrækkende bæredygtig ambition. På kort sigt er målet negativt CO2-aftryk. På længere sigt er ambitionen at være cirkulære i alt, hvad vi gør. Det er vores forpligtelse, vores ønske og vores løfte.

Den globale klimaudfordring og behovet for handling er klart for enhver. Den menneskeskabte opvarmning af kloden er et faktum, og lige nu er en massiv og global omstilling i gang mod bæredygtigt forbrug og mindre udledning af CO2.

45 procent af den nødvendige CO2-reduktion ift. FN’s 2030-mål skal komme fra bæredygtig produktion. Og det er ikke en gang nok – vi skal også fjerne CO2 fra atmosfæren.

Der ligger altså en stor opgave foran verdens produktionsvirksomheder og forbrugere.

Men hudpleje- og kosmetikindustrien er – desværre – ikke blandt frontløberne. Globalt forbruger industrien eksempelvis 146 millioner tons plastik, og hele 91 procent af verdens plastik bliver ikke genanvendt.

Nøie ønsker at gå forrest i at skabe en bæredygtig forandring.

Derfor er vores mål, at vi samlet set vil være CO2-negative i 2021, så vi over de kommende år ender med at have fjernet mere CO2 fra atmosfæren, end vi har udledt.

På længere sigt er ambitionen at være 100 procent cirkulære i alt, hvad vi gør. Med det mener vi, at vores ingredienser er 100 procent sporbare, at vi udelukkende anvender genbrugsmaterialer i vores pakninger, og at vi sikrer, at det ikke blot er muligt at genanvende vores emballager men også, at de rent faktisk bliver genanvendt.

Vores tilgang er at være bæredygtige i vores egne handlinger og gennem samarbejde at motivere og styrke andre – leverandører, kunder og kolleger i branchen – til at gå samme vej. Bæredygtighed er en fælles opgave.

Handling på fem områder

For at indfri vores bæredygtighedsløfte, vil vi gå forrest på fem områder.

1. Cirkulære emballager

Vi vil sikre, at 90 procent af vores pakninger er baseret på genanvendte materialer, og 100 procent - alle emballager – er mulige at genanvende efter brug. Vi vil også sikre, at alle vores træmaterialer kommer fra FSC-certificeret skovbrug. Målsætningen omfatter al emballage og alle tryksager inklusive merchandise, labels, brochurer etc.

Mange pakninger inden for hudpleje er i dag ikke mulige at genanvende, fordi de er sammensat af flere typer af materialer. Det gælder også for nogle af vores emballager. Og vi indrømmer blankt, at det ikke er godt nok.

Vi vil fremover designe vores emballager, så de er fuldt ud genanvendelige i den almindelige affaldsstrøm – blandt andet ved at anvende plastikmaterialer som PE, PP og PET samt aluminium og papirvarer, der alle er meget udbredte og derfor nemmere at genanvende. Hvor det er muligt, vil vi designe emballager baseret på få eller kun en enkelt materialetype for at minimere sammenblanding og forringet genanvendelse.

Vores tilgang rummer også nogle fravalg.

Vi fravælger bevidst biomasse og bioplastik. Det gør vi, fordi de fortrænger produktion af fødevarer fra jordens dyrkede arealer og fordi, emballage af biomateriale ikke kan genbruges ret godt i den almindelige affaldshåndtering. Faktisk forringer sammenblanding med anden plastik genanvendelsen af den almindelige plastik.

Når vi ikke går 100 procent på genanvendte materialer er det fordi, papir og pap typisk kan genanvendes 5 – 7 gange. Dermed er vi nødt til at supplere med nye papirfibre for at holde styrken i eksempelvis forsendelseskasser. Vi sikrer til gengæld allerede i dag, at det meste træ og papirmasse er fra FSC-certificerede skovbrug. Det vil i fremtiden gælde alt.

Ved at bruge flest muligt genanvendte råvarer i de nye emballager og samtidig sikre mest mulig genanvendelse af de brugte emballager, kan vi på samme tid nedbringe forbruget af nye materialer og minimere affaldsmængden.

2. Sporbare ingredienser

Vi vil sikre, at alle ingredienser er 100 procent sporbare fra udvinding til færdigt produkt. Gennemsigtighed skal sikre, at indholdsstofferne bliver bæredygtigt udvundet og fremstillet under ansvarlige arbejdsforhold. Yderligere minimerer vores personaliserede produkter og minimalistiske tilgang til ingredienser i sig selv ressourcespild.

Nøies produkter minimerer i sig selv spild og overproduktion, fordi de er databaserede og individuelt tilpassede. Vi sparer vores kunder for gætteri ved butikkernes hylder og klimaet for overproduktion på grund af fejlkøb, der ender i skuffen eller i skraldespanden. Spildt. Det er i sig selv en bæredygtig tilgang.

Vi sparer også ressourcer gennem vores minimalistiske tilgang. Alle vores ingredienser er individuelt, videnskabeligt og præcist udvalgt blandt tusinder af mulige valg. Der er aldrig mere end det absolut nødvendige i vores produkter. Vi tilføjer ikke ingredienser, fordi de er trendy eller dufter godt. Vi tilføjer kun ingredienser, som tjener en funktion. Og vi doserer altid den lavest mulige koncentration i forhold til at opnå en effekt.

Det minimerer risikoen for allergiske reaktioner, og det minimerer ressourceforbruget.

Bæredygtighed har også en social dimension. Vi får ingredienser fra hele verden og har fuld sporbarhed og gennemsigtighed som ambition. Vi sikrer, at vores ingredienser er bæredygtigt producerede under ansvarlige arbejdsforhold.

Vi lover til gengæld ikke 100 procent økologi. Når det er muligt, bruger vi økologiske ingredienser, men vi går aldrig på kompromis med hverken kvalitet eller sikkerhed. Det skal være opfyldt, før vi vælger økologisk.

I forhold til CO2 er økologi heller ikke altid det bedste valg. Der kan være tilfælde hvor forarbejdning af økologiske ingredienser er mere omfattende end traditionelle og dermed koster på CO2 kontoen. Derfor ser vi altid på det samlede billede.

3. CO2-besparende distribution

Vi vil reducere forbruget af vores transportemballage med 50 procent per forsendelse, vi vil udvikle 100 procent genanvendelige forsendelsesemballager, og vi vil søge at nedbringe vores distributørers CO2-aftryk.

Stærke emballager er nødvendige for, at vores produkter kommer godt frem til vores kunder. Et ødelagt produkt er et spildt produkt.

Men i takt med, at vi vokser, kan vi udvikle nye emballager til forsendelse. Dels med mindre materialeforbrug og dels med mere effektiv pladsudnyttelse, så vi populært sagt transporterer mindre luft og mindre vægt. Vi forventer også at skifte vores stickers ud, så de kan genanvendes fuldt ud sammen med kasserne.

Vi vil også søge mod distributionsformer og distributører med det lavest mulige CO2- aftryk. Samlet vil vi derigennem reducere vores CO2-aftryk fra både forsendelse og indpakning.

4. Engagerende stemme

Vi vil arbejde for, at recycling er både det rigtige og det nemme valg. Det starter med vores egne produkter. Næste skridt er at informere, vejlede, opmuntre og påvirke til øget sortering og genanvendelse. Vi undersøger også muligheden for 1:1 returprogrammer, der kan understøtte et lukket genanvendelseskredsløb på emballage. Gerne i samarbejde med andre.

Forandringer er skabt af mennesker, og hvis vi vil have succes med at nedbringe Nøies CO2-aftryk, skal vi have vores kunder og samarbejdspartnere med. Selvom mange i dag (56 procent i en britisk undersøgelse) ikke recycler emballage fra produkter til personlig pleje, så tror vi på, at vores kunder gerne vil, hvis vi kan gøre det nemmere for dem.

Derfor vil vi gøre det nemt at gennemskue, hvordan vores produkter skal sorteres og genanvendes – og vi vil opmuntre og inspirere kunderne til at gøre det – både direkte på emballagerne og via sociale medier.

Vi går også i dialog med lokale myndigheder, hvor vi møder forhold eller regler, som modvirker genanvendelse.

Et ekstra tiltag er, at vi også undersøger muligheden for at opbygge et 1:1 cirkulært returprogram, hvor kunder kan returnere brugte emballager direkte. Det kan være i samarbejde med andre, og det kan være første skridt til at opbygge løsninger for den samlede industri. Alt for meget plastikemballage i dag bliver downcycled. Et cirkulært returprogram skal sikre, at vores – og gerne andres – emballager bliver genanvendt til hudplejeprodukter. Igen og igen. Vi deler gerne viden på det her felt – også med andre i branchen.

5. Investeringer i at fjerne CO2

Vi kan komme langt ved at arbejde med vores egen produktion og distribution, men for at nå målet om negativt CO2-aftryk, skal vi række ud over os selv. Derfor pålægger vi os selv en intern CO2-beskatning, som vi investerer eksternt i initiativer, der fjerner CO2 fra atmosfæren. Og vi tager ansvar i hele værdikæden.

Nøie er en virksomhed i vækst, og derfor vil vores samlede CO2-aftryk stige. Det er uundgåeligt. Men vi arbejder målrettet på at nedbringe aftrykket per enhed, vi sælger.

Vi vil længere end det og har derfor negativt CO2-aftryk som mål samlet set for vores virksomhed.

”Negativt CO2-aftryk” betyder, at vi vil fjerne mere CO2, end vi udleder. Men i praksis vil der fortsat vil være en vis udledning fra produktion og distribution. Derfor tager vi ansvar for at fjerne udledning andre steder, der som minimum svarer til vores egen udledning.

Vi lover altså at fjerne mere CO2 årligt, end vi udleder.

Måden vi gør det på er at investere. Primært i plantning og genskabelse af skov, der kan optage mindst lige så meget CO2, som vi udleder. Men det kan også dreje sig om investeringer i teknologi eller andre tiltag, der kan fjerne CO2 fra atmosfæren.

Et andet og vidtrækkende tiltag er, at vi vil tage ansvar for mere end vores egen direkte udledning, som kun udgør en mindre del, af vores samlede CO2-aftryk. Vi vil også tage ansvar for de typisk større udledninger i vores værdikæde – både på leverandør- og aftagersiden.

Det tvinger os til at samarbejde tæt med vores partnere om at måle CO2-aftrykket og finde veje til at eliminere det. Det er en omfattende opgave. For mange af vores samarbejdspartnere vil det være nyt, og der findes generelt for lidt dokumentation og viden på området.

Vi har en grundlæggende tiltro til, at det, der kan måles, kan styres. Og vi forventer, at vi ved at måle og dokumentere, kan opdage forurenings ”hot spots”, hvor det er muligt at fjerne CO2 præcis der i forsyningskæden, hvor det virkelig gør en forskel.

Forankring i organisationen

Nøie er ikke endnu en CO2-neutral og bæredygtig virksomhed. Men enhver forandring starter med at opdage, at noget ikke er, som man ønsker – og med engagement, dedikation og en beslutning om at forandre. Den beslutning har vi taget, og vi har forankret den i vores direktion med indførelsen af en CFO – Chief Footprint Officer.

Vi er klar til at løse opgaven og nå i mål velvidende, at det ikke nødvendigvis bliver nemt.

Personlig hudpleje til din huds unikke behov.

Hudpleje på en helt ny måde. Lad os starte din rejse mod en sundere hud.

START HUDTEST